Skolelederkonferencen 2018 - Skoleledelse i praksis, Danmark, onsdag, 01. januar 2020

Bemærk: Denne konference har ikke en fastsat dato, men forventes afholdt medio-ultimo 2018. Marker dig som Interesseret, så får du en notifikation, nå den nye dato er på plads.

SKOLELEDERKONFERENCEN 2018
Landets syv professionshøjskoler er gået sammen om en konference, der sætter fokus på skoleledelse i praksis anno 2018.

Det er en levende konference, der skabes med skoleledere og med input fra andre relevante aktører fra hele uddannelsessektoren. Du er med andre ord selv med til at sætte dagsorden for dagen.

Programmet byder på workshops, paneldebatter og inspirationsoplæg, og du får nye perspektiver på dét, der rører sig inden for skoleledelse anno 2018.

Fortæl os om dine største ledelsesdilemmaer når du tilmelder dig
Konferencen har to runder med workshops, hvor vi arbejder med aktuelle dilemmaer, som er indmeldt forud for konferencen.

Programmet foreslår som et udgangspunkt mulige tematikker for generelle ledelsesdilemmaer og de skal alene læses som vejledende. Det færdige program for de to workshops bliver udviklet med input fra jer og kan følges på professionshøjskolernes hjemmesider.

Vi henvender os til skoleledere og skoleledelsesteams, skolechefer, børne- og ungechefer samt pædagogiske chefer og ledere.

Pris pr. deltager er 995 kr. ekskl. moms.

Skolelederkonferencen 2018 - Skoleledelse i praksis

Find flere begivenheder omkring dig
Få anbefalinger event baseret på din Facebook-smag. Hent den nu!Vis mig de egnede begivenheder for migIkke nu